Park Myung Soo & IU Infinity Challenge Festival

cr as tagged

 

 ¹Ú¸í¼ö-¾ÆÀÌÀ¯ '·¹¿Ë°ú ¸¶Æ¿´Ù' (Æòâ=¿¬ÇÕ´º½º) 13ÀÏ ¿ÀÈÄ °­¿øµµ Æòâ ¾ËÆæ½Ã¾Æ ½ºÅ° Á¡ÇÁ´ë ¾Õ ±¤Àå¿¡¼­ ¿­¸° '2015 ¹«ÇѵµÀü ¿µµ¿°í¼Óµµ·Î °¡¿äÁ¦'¿¡¼­ °³±×¸Ç ¹Ú¸í¼ö¿Í °¡¼ö ¾ÆÀÌÀ¯°¡ ¸ÚÁø ¹«´ë¸¦ ¼±º¸ÀÌ°í ÀÖ´Ù. 2015.8.14 <> xanadu@yna.co.kr/2015-08-14 00:07:38/

11885312_1649675348584393_6910792418320805999_n 73040799.1 1439466938_960961 1439466038276 20150813234509_55ccad753517d_1 201508132034572710_1  201508132122773072_55cc8c3fb85c2 201508132249773276_55cca0a4af7e9 201508132312778091_55cca6c77acee 201508132317771647_55cca7044f394

image_readtop_2015_781717_14395173782073348201508132115778733_55cc8adb795ca
11850051_734575613321048_1523347365_n

Ưº° °ø¿¬! Áöµå·¡°ï, ¾ÆÀÌÀ¯, ¹Ú¸í¼ö(¿ÞÂʺÎÅÍ)°¡ 13ÀÏ ¿ÀÈÄ °­¿øµµ Æò⵿°è¿Ã¸²ÇÈ ½ºÅ°Á¡ÇÁ°æ±âÀå¿¡¼­ ¿­¸° MBC ¡®2015 ¹«ÇѵµÀü ¿µµ¿°í¼Óµµ·Î °¡¿äÁ¦¡¯¿¡ Ã⿬ÇØ ¡®¹Ù¶÷³µ¾î¡¯¸¦ ¿­Ã¢Çϸç È­·ÁÇÑ °ø¿¬À» ÆîÄ¡°í ÀÖ´Ù. À̹ø °¡¿äÁ¦¿¡´Â À¯Àç¼®-JYP(¹ÚÁø¿µ), ¹Ú¸í¼ö-¾ÆÀÌÀ¯, Á¤ÁØÇÏ-À±»ó, Á¤Çüµ·-¹êµå Çõ¿À, ÇÏÇÏ-ÀÚÀ̾ðƼ, Ȳ±¤Èñ-GDxžçÀÌ °¢°¢ ÆÀÀ» °á¼ºÇØ ¹«´ë¸¦ ²Ù¸ì´Ù.

CMUWYNFVAAAbDloimage_readtop_2015_780528_143946238120726272015081401000837000056621image_readtop_2015_780788_14394673942072866image_readtop_2015_780875_14394688052072928 l_2015081302000934000167151 l_2015081302001123700171047

03bebdf491e922e9f8b68e6bb01b5da6

40e706142a1e72e9b51ced63ae91d7d2

60f7e2000439142d03c25389f9fe51f9

69e76cd7d8b3250796bb5a56b7bd123e

91483d91gw1ev198x781qj20eq0j6di5

7191178b9928865cce7409cf05863685

20150813_1439466343_03802800_1

20150813_1439466623_31878000_1

73040519.1

73040626.1

73040991.1

73043499.1

1439466058_960942

1439466566_960952

1439468099_960976

1439468164_960977

1439510279_961134

1439531849_961328

1439466351103_2_204928

1439467011576_2_212740

1439467749103_1_211610

1439468568576

1439469326476_1_213901

1439469464131_1_214236

2015081303402_0

2015081401136_0

2015081401397_0

20150813204730_2015081301000821400055371

20150813205015_I_00_C_1_332

20150813212336_I_00_C_1_385

20150813212426_I_00_C_1_716

20150813212505_55cc8ca171930_1

20150813214444_2015081301000821400055371

20150813214611_55cc919312791_1

20150813233837_55ccabed9c3bd_1

20150814000237_55ccb18dd31eb_1

20150814000478_0

20150814000636_55ccb27c5a8ed_1_99_20150814000803

20150814001020_55ccb35c71538_1

20150813203907591

20152911439468597

20154491439466941

201508130435774361_55cc7222a211f

201508130436771257_55cc840ce7941

201508131936778419_55cc7349642fe

201508132032773435_55cc810111ce1_99_20150813203606

201508132042392710_1

201508132102774121_55cc879d9cd40

201508132107775474_55cc89ad4d375

201508132115292710_1

201508132116592710_1

201508132121301118_1

201508132247098632_l

201508132249034158_l

201508132317772678_55cca751ef378

201508132318771102_55cca78c7fde7

201508132326777594_55cca9e331077

201510631439466942

201539661439468606

201546271439466948

201555451439468542

201559021439466946

201572201439468602

2015081301000824000055601

2015081301000824400055621

2015081301000951300073241

2015081301000955400073861

2015081301000955700073891

2015081301001441700099981

2015081320353461200

20150813204433262599

2015081320534847600

2015081321013126800

2015081321034044325-540x360

201508132118339801359A_1

201508132308130491549A_1

201508132309090510220A_1

201508132312050573620A_1

201508132313170592907A_1

2015081401001442500100041

2015081401001456900101201

cv

image_readtop_2015_781106_14394762872073135

image_readtop_2015_781125_14394772272073159

image_readtop_2015_781942_14395223692073434

IMG_20150818_064522

l_2015081302000943200169091

l_2015081302001116200169351

l_2015081302001116200169352

l_2015081302001116200169353

n

Screenshot_2015-08-14-21-54-45_edit
http://iconosquare.com/p/1055804367072192935_843862361

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s